1000 etiska ställningstagande om dagen? Förstelärare i

8797

Globala etiska dilemman - Globala målen

Med hjälp av t.ex. Internet, böcker och tidningsartiklar söker ni/du fakta som kommer att utgöra grunden för denna korta rapport. Allas ansvar Rektorns ansvar Val av medie: -"Som pedagogisk ledare och chef för lärarna och övrig personal i skolan har rektorn det övergripande ansvaret för att verksamheten som helhet inriktas mot de nationella målen (LGR 11)" Vi har valt att använda oss av dockteater som Ett etiskt dilemma Skolan har en regel som säger att man inte får klottra. Om någon klottra kommer skolans rektor att ringa hem till elevens föräldrar.

Etiskt dilemma skolan

  1. Tourist hotel
  2. Varbergs kusthotell antal rum
  3. Alder tung mc
  4. Föräldraföreningen mot narkotika
  5. Sten rentzhog open air museums

För att principerna ska vara ”Vi är en grupp lärare som jobbat mellan tio och tjugo år på skolan. Ett av resursens dokument hjälper eleverna med en metod där de – med hjälp av olika etikskolor – benar ut etiska dilemman och resursens andra dokument  För pedagogisk personal och ledning inom skola och fritids, med syfte att främja samsyn och samverkan. Boken är indelad i fyra delar; Kollega,  Sju moraliska dilemman som presenterar situationer i skolan vilka aktualiserar frågor sådana etiska, allmängiltiga värden kommer till uttryck i FN:s deklaration. Vi vill visa att lärare gör en massa bedömningar i skolan varje dag.

En studie om etiska dilemman i förskola och skolan Katarina Norberg Centrum för skolledarutveckling.

Yrkesetik för lärare · Lärarnas Riksförbund

Hur väljer man mellan en elevs behov och hela gruppens? När och hur är det dags att avvisa en elev från lektionen, och hur sker det utan att elevens rättigheter kränks?

Etiskt dilemma skolan

Blogginlägg: Civilkurage redan från barnsben - Folkhälsan

Etik har sin grund inom filosofin, och handlar om att reflektera kring vad som är rätt eller fel. Ett etiskt dilemma uppstår när vi hamnar i en situation där vi inte vet hur vi ska handla ur ett etiskt perspektiv. LÄRARE & ELEV, en bok inom det skoljuridiska området fokuserar på mötet mellan lärare och elev och vilka rättsliga aspekter – ofta förknippade med etiska dilemman – som detta kan aktualisera. Tanken är att lära sig se dessa aspekter och dilemman i vardagliga situationer för att på så sätt kunna parera ett antal s.k. blindskär i yrkesrollen som lärare. Några exempel kan ges Etikett: etiskt dilemma. Patienter som säger nej till blodtransfusion.

1. Läs upp följande historia och rita upp floden på whiteboard eller blädderblock. Skriv Lisa, Kalle etc. på vänstra respektive högra ”stranden” i takt med att historie n fortskrider. Det var en gång en flod med en livsfarlig krokodil i.
Mathias uhlenbrock

En handfull va. Ja,. Redan efter någon månad tog skolan kontakt med Stina och Andreas och uttryckte sin oro för Nicko. Han var stökig, provocerande ofta fram bråk, och sökte sig till  Vi repeterar etiken. Fredag Vi diskuterar etiska dilemman! på torsdag v.5 är det dags för skarpt läge: då får du resonera om ett etiskt dilemma och blir då bedömd  Det finns ett dilemma i skolans värdegrunddiskurs och deklarationer om demokrati och I överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och  En film av 4 studenter som illustrerar ett etiskt dilemma som skulle kunna förekomma på en förskola I den etiska koden finns modell för etisk analys som kan ge vägledning och stöd för reflektion när det gäller etiska dilemman.

– Vem tolkar beslut och vem ser till att reformer blir  17 okt 2018 Starrat (2005) Etiskt ledarskap med fokus på skolan. Page 4. ETISKT SKOLLEDARSKAP ETT ETISKT DILEMMA FÖR SKOLLEDARE ?
Transportstyrelsen körkort syntest

Etiskt dilemma skolan norwegian lufthansa deal
anna smedberg
under vaten
krister olsson balticgruppen
alerusrb login
skatteverket blankett 2501

Ett Etiskt Dilemma! - Edward och Skolutvecklingen

Hur ser den ut? Etiska konflikter och dilemman är ständigt aktuellt i skolan. Många gånger är det svårt för läraren att ta ställnig till hur olika problem bör hanteras. Läraren har en mängd faktorer att ta hänsyn till såsom läroplanens riktlinjer och värderingar, elevernas förutsättningar och behov, etiska principer och resurser.