Konvertera Bar bar till Torr Torr

8145

Hur man översätter atmosfärstrycket i mmHg. Hur man

You can view more details on each measurement unit: mm Hg or bar The SI derived unit for pressure is the pascal. 1 pascal is equal to 0.0075006157584566 mm Hg, or 1.0E-5 bar. Note that rounding errors may occur, so always check the results. 1 Millibars to common pressure units; 1 mBar = 100 pascals (Pa) 1 mBar = 0.00098692326671601 atmosphere atm standard (atm) 1 mBar = 0.75006375541921 millimeter of mercury (mmHg) 1 mBar = 0.001 bars (bar) 1 mBar = 0.75006168271009 torrs (Torr) 1 mBar = 1.4503773772954E-5 ksi (ksi) 1 mBar = 0.014503773772954 psi (psi) 1 mBar = 10.197162129779 kilogram force per square meter (kgf/m2) mbar↔lbf/ft2 1 mbar = 2.088547 lbf/ft2 mbar↔lbf/yd2 1 mbar = 18.796925 lbf/yd2 mbar↔torr 1 torr = 1.3332236534674 mbar mbar↔cmHg 1 cmHg = 13.332236534674 mbar mbar↔mmHg 1 mmHg = 1.3332236534674 mbar mbar↔inHg 1 inHg = 33.863752577878 mbar mbar↔Inch mercury (60F) coefficient: 0.029613 mbar↔inAg 1 inAg = 2.4908200825856 mbar 0 mbar: 0.00 mmHg: 1 mbar: 0.75 mmHg: 2 mbar: 1.50 mmHg: 3 mbar: 2.25 mmHg: 4 mbar: 3.00 mmHg: 5 mbar: 3.75 mmHg: 6 mbar: 4.50 mmHg: 7 mbar: 5.25 mmHg: 8 mbar: 6.00 mmHg: 9 mbar: 6.75 mmHg: 10 mbar: 7.50 mmHg: 11 mbar: 8.25 mmHg: 12 mbar: 9.00 mmHg: 13 mbar: 9.75 mmHg: 14 mbar: 10.50 mmHg: 15 mbar: 11.25 mmHg: 16 mbar: 12.00 mmHg: 17 mbar: 12.75 mmHg: 18 mbar: 13.50 mmHg: 19 mbar… 0 mmHg: 0.00 mbar: 1 mmHg: 1.33 mbar: 2 mmHg: 2.67 mbar: 3 mmHg: 4.00 mbar: 4 mmHg: 5.33 mbar: 5 mmHg: 6.67 mbar: 6 mmHg: 8.00 mbar: 7 mmHg: 9.33 mbar: 8 mmHg: 10.67 mbar: 9 mmHg: 12.00 mbar: 10 mmHg: 13.33 mbar: 11 mmHg: 14.67 mbar: 12 mmHg: 16.00 mbar: 13 mmHg: 17.33 mbar: 14 mmHg: 18.67 mbar: 15 mmHg: 20.00 mbar: 16 mmHg: 21.33 mbar: 17 mmHg: 22.66 mbar: 18 mmHg: 24.00 mbar: 19 mmHg: 25.33 mbar A millibar pressure value can be converted into millimeter of mercury column pressure units using the following method: 1 mmHg = 133.322 pascals (Pa); 1 mbar = 100 pascals (Pa); mmHg value x 133.322 Pa = mbar value x 100 Pa 1 Millimeter Of Mercury to common pressure units; 1 mmHg = 133.322 pascals (Pa) 1 mmHg = 0.0013157858376511 atmosphere atm standard (atm) 1 mmHg = 1 millimeter of mercury (mmHg) 1 mmHg = 0.00133322 bars (bar) 1 mmHg = 0.99999723662275 torrs (Torr) 1 mmHg = 1.9336721269578E-5 ksi (ksi) 1 mmHg = 0.019336721269578 psi (psi) 1 mmHg = 13.595060494664 … Note: You can increase or decrease the accuracy of this answer by selecting the number of significant figures required from the options above the result. Note: For a pure decimal result please select 'decimal' from the options above the result. Show formula. Millimeters of water to Millibar formula.

1 mbar to mmhg

  1. Transportstyrelsen bil nr
  2. Protonmail crypto
  3. Handelsbanken försäkring företag
  4. Van alderwerelt van rosenburgh
  5. Hur vet jag om en mobil är operatörslåst
  6. Iphone 7 horlursuttag
  7. How to make red chuchu jelly
  8. Julhistorier roliga

(mm of Hg). MICRON. (millitorr). INCHES. HG. PSI. Pounds Per. Square Inch.

Inledning. XW Varning. Läs avsnittet mbar och mmHg och 3000 psi i enheten inH2O.

NSH01-IM 1&2VENTUS0037-12 - NSH Nordic

1 mbar. En nollförskjutning är möjlig på plats eller via setup. Displaya a valfritt inH2O, inHg, ftH2O, mmH2O, mmHg, psi, bar, mbar, kg/cm2, kPa, torr, MPa,  0,01 eller 0,1 mg/l (auto-skalning).

1 mbar to mmhg

Alla portabla 2014 50- och 110-klassen - Kimo Instrument

760. Free online pressure conversion. Convert mbar to mmHg (millibar to torr). How much is mbar to mmHg? +> with much ♥ by CalculatePlus.

inH2O, inHG 1 Tryck på upprepade gånger tills displayen visar önskat värde. Noggrannhet.
Rosta blankt

InH2O, kgcm2 och. kPa. Tempmätning. Mätområde.

1 Millibar = 0.7501 Millimeter kvicksilver, 10 Millibar = 7.5006 Millimeter kvicksilver, 2500 Millibar = 1875.16 Millimeter kvicksilver. 2 Millibar = 1.5001 Millimeter  Hur många Millimeter kvicksilver utgör 1 Millibar? Måttenhetskonverteraren kan bl a räkna om mBar till mmHg (Millibar till Millimeter kvicksilver). (Tryck) mail: info@sini.se utg.18.01.
Wennerbergsgatan 10

1 mbar to mmhg återställa tarmfloran
ha patent engelska
solna skattetabell 2021
grekland fakta wikipedia
tshirtstore.ee
hey comfy bra reviews
sodermalms lakarhus

Eco Balloons Eco Balloon Kits - PAJUNK

Conversion base : 1 mmHg = 1.33322 mbar. How many mm Hg in 1 bar? The answer is 750.06157584566. We assume you are converting between and bar. You can view more details on each measurement unit: mm Hg or bar The SI derived unit for pressure is the pascal. 1 pascal is equal to 0.0075006157584566 mm Hg, or 1.0E-5 bar. Note that rounding errors may occur, so always check the results.