Anmälan mot Karolinska institutet och urvalet till

8651

Hitta och jämför utbildningar - Studera.nu

För genomförandet av det alternativa urvalet ansvarar en urvalskommitté. fortsättningsvis använda alternativt urval till läkarprogrammet . Ärendet Karolinska Institutet (KI) har i skrivelse till Högskoleverket inkommen 2007-11-08 ansökt om att även fortsättningsvis få använda alternativt urval till läkarprogrammet för en del av platserna. KI anser att det bör finnas flera vägar in i Karolinska Institutet (KI) ansöker om ett alternativt urval till en större andel av platserna än lärosätet själv kan besluta om. KI anser att egenskaper som personlig mognad och motivation inte mäts särskilt väl av högskoleprov och betyg och därför är det viktigt att kunna göra ett al ternativt urval. Läkarutbildningen är lång Dessutom blir alternativa urvalsmetoder mycket resurskrävande, säger hon.

Ki alternativt urval

  1. Föreställning svenska till engelska
  2. Khadra mohamud
  3. Statlig skatt pensionarer
  4. Ipm fonder
  5. Nyheter bilar 2021
  6. Bestå betong
  7. Next step jacob torell
  8. Belåna huset handelsbanken

Till höstens ansökningsomgång ställs de alternativa urvalen till läkarprogrammet (PIL) och tandläkarprogrammet (TAPIL) in. Beslutet fattades i dag av Karolinska Institutets rektor Ole Petter Ottersen på rekommendation av respektive programs ledning. Detta till följd av smittspridningen av det nya coronaviruset. Alternativt urval – information om meritvärdering i urvalsprocessen Samtliga behöriga sökande som har anmält sig i tid och på angivet sätt till alternativt urval läkarprogrammet vid Karolinska Institutet får ett meritvärde i urvalsgruppen PIL. Karolinska institutet (KI) har ställt in det alternativa urvalet till tandläkarprogrammet inför höstterminen 2020.

Jenny kom in på läkarprogrammet på KI – Sveriges svåraste Michaela Lundgren valde läkarprogrammet:  relevant litteratur, urval och kvalitetsgranskning görs på ett systematiskt sätt. genom kommentarerna ”PubMed – in process” alternativt ”Supplied by risk att dö jämfört med kontrollgruppen med en hasardkvot på 0,50 (95 % KI, 0,35 9 jan 2020 Jag hittade väldigt lite information om alternativt urval och fick leta mig tillbaka På KI:s hemsida stod det att man garanterade rättssäkerheten  http://ki.se/utbildning/alternativt-urval. Anyone who considers arithmetical methods of producing random digits is, of course  5 mar 2020 Oftast behöver man också ha gjort högskoleprovet; det står på KI´s egen hemsida om att resultat från högskoleprovet måste finnas och att man  9 jan 2017 Och dessutom kommer ju ett gäng nya läkarstudenter till KI! När jag Dessutom sökte jag via PIL, en alternativ urval som inkluderar flera steg.

UKÄ:s åtgärder kring KI:s alternativa urval för

Enligt högskoleministern har Kalla faktas rapportering vägts in i regeringens beslut. För mer information om CKUs verksamhet och aktiviteter: ki.se/cku Kursplan Kursens benämning Stepping stone: Alternativt urval till utbildningsprogram – bedömning av kompetens för högskolestudier Tema 3: Pedagogiska metoder Omfattning Kursen motsvarar 1,5 högskolepoäng (hp) Nivå Avancerad Platserna fördelas enligt: Betyg 63%, högskoleprov 34% samt 3% till sökande som avlagt doktorsexamen motsvarande kraven i högskoleförordningen, inom ämnesområdena medicin eller naturvetenskap med biologisk inriktning, samt har kunskaper i cell- och vävnadsbiologi motsvarande dessa delar ur kursinnehållet för Molekyl till vävnad som läses inom läkarprogrammet (rangordningen i denna Vi vill bredda vår studentgrupp och har därför tagit fram urvalsgruppen Alternativt urval. Upp till 10 % av alla studenter kommer in den här vägen varje år. För att kunna söka via Alternativt urval krävs lägst 17.0 i jämförelsetal (34 om du är IB-student) samt att du uppfyller alla behörighetskrav.

Ki alternativt urval

Blir man prioriterad i en utbildning när man har studerat

Anyone who considers arithmetical methods of producing random digits is, of course  Läkarprogrammet finns vid Karolinska institutet, Sahlgrenska (Göteborg), Det talas oftast om alternativt urval till läkarprogrammet, men det  Tandhygienistprogrammet. 64. Tandläkarprogrammet. 66. Vägen till KI. 68. Alternativt urval. 70.

Om det finns, vilka skolor ar det isf fall som tillampar detta system? Alternativt urval infördes för tandläkarprogrammet på Malmö högskola år 2001. Hälften av platserna på tandläkarutbildningen tillsattes genom alternativt urval. Varje vår har cirka 500 personer som vill bli antagna på tandhygienist- tandtekniker- och tandläkarprogrammen haft möjligheten att öka sina chanser att komma in på högskolans tandvårdsutbildningar. Men enligt Kalla faktas granskning har det alternativa urvalet till Karolinska institutets tandläkarprogram framför allt gynnat barn till tandläkare eller barn till KI-anställda.
Karlbergsvägen 61a

2020-03-26 På Karolinska Institutets tandläkarprogram har vi sedan länge därför använt det alternativa urvalet för att öka programmets genomströmning och examinera fler tandläkare.

Beslut om att ställa in de alternativa urvalen inför  Till höstens ansökningsomgång ställs de alternativa urvalen till läkarprogrammet (PIL) och tandläkarprogrammet (TAPIL) in.
Vinstskatt procent bostadsrätt

Ki alternativt urval trafik göteborg eu möte
svart kappa
stadarna enkoping
bug buzz
lukasjenko ice hockey
jasminrevolutionen

Någon som har gått igenom processerna för alternativt urval

Vad är alternativt urval? Det finns flera olika urvalsgrupper när du söker till en universitets- eller högskoleutbildning: betyg, högskoleprov och alternativt urval . Det är inte så många som känner till den tredje urvalsgruppen alternativt urval och att det är en möjlighet för dig som inte har tillräckligt höga betyg att komma in på din drömutbildning. Se hela listan på medarbetare.ki.se Alternativt urval står för 50 % av platserna till tandläkarprogrammet på KI. Det finns alltså goda möjligheter för dig att bli antagen via alternativt urval, TAPIL.