Hälsoundersökning - Skellefteå kommun

4333

Medicinska kontroller och andra arbetsmiljöaspekter i

Vad är kopplat mot kemikalier? Läkarundersökning vid armerad esterplast utgår (styrenbaserad plast). Medicinska kontroller införs med  Hälsokontroll av personer som utsätts för härdplaster är en lagstadgad medicinsk kontroll. Vi erbjuder lagstadgade medicinska kontroller där syftet är att ta reda  medicinska kontroller av medarbetare som i sitt arbete kan exponeras för: bly, kadmium, asbest (fibrosframkallande damm), härdplaster, joniserande strålning,  Till härdplasterna räknas uretanplast (polyuretan), fenoplast, epoxiplast, akrylatplast, aminoplast och esterplast. Vid hantering av härdplaster förekommer bland  https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/medicinska-kontroller-i-arbetslivet-AFS-20056-foreskrifter/. Se mer detaljer i AFS 2005:6 och AFS 2014:23 Medicinska kontroller. Läkarundersökning skall utföras innan arbete påbörjas med härdplaster.

Medicinska kontroller härdplaster

  1. Charlotta jonsson solsidan
  2. Vart hittar jag mitt bankgironummer nordea
  3. Julhistorier roliga
  4. Id foto online
  5. Rek postnord pris

19. Arbets- och miljömedicin Syd. Härdplaster. • AFS 2005:6 Medicinska kontroller i arbetslivet. • AFS 2014:43 Kemiska arbetsmiljörisker. 37. Arbetsmiljöverkets föreskrifter, AFS 2019:3, om medicinska kontroller i Att isocyanater bildas vid termisk nedbrytning, när härdplaster (främst  Det finns även lagstadgade medicinska tjänstbarhetskontroller för dig Härdplaster: Kontroll så att du inte är på väg att utveckla allergi eller få  I 12 – 56 §§ beskrivs hur det obligatoriska medicinska kontrollerna med kadmium, asbest, kvarts, syntetiska oorganiska fibrer, härdplaster, höjdarbete, rök-  Korrekt hantering av härdplaster. Skillnad mellan härdplast och termoplast.

Medicinska kontroller är ett komplement till andra arbetsmiljöåtgärder när dessa inte räcker till. Översikt över obligatoriska medicinska kontroller. Arbete med.

Lagstadgade hälsokontroller – Avestahalsan.se

Det kommer tas upp andra relevanta Medicinska kontroller så som. Medicinska kontroller. Arbete med härdplaster.

Medicinska kontroller härdplaster

KEMISKA ARBETSMILJÖRISKER/HÄRDPLASTER TM

Medicinska kontroller och andra lagstadgade hälsoundersökningar. Du som är chef ansvarar för att de medarbetare och studenter som omfattas av Arbetsmiljöverkets och Strålsäkerhetsmyndighetens regler om medicinska kontroller och andra lagstadgade hälsoundersökningar, erbjuds aktuella kontroller och undersökningar med den regelbundenhet som gäller. • Härdplaster • Mast- och stolparbete • Rök- och kemdykning • Dykeriarbete • Vibrationer • Buller • Nattarbete • Flygpersonal • Artificiell optisk strålning • Arbete med försöksdjur . Regelverket kring medicinska kontroller återfinns främst i AFS 2005:6, Medicinska kontroller i arbetslivet. Medicinska förhållanden som kan vara hinder – Lungsjukdom/nedsatt lungfunktion (astma, KOL, m.fl.) – TBC – Rökning ökar risken . Speciella medicinska förhållanden att beakta vid yrkesval . Medicinska kontroller enl.

Mast- och  Medicinska kontroller i arbetslivet. Nya riktlinjer kring bland annat härdplaster. Prata med våra företagssköterskor för mer information. 20 januari, 2017  6 Arbete med härdplaster Hälsorisker Läkarundersökning Periodisk läkarundersökning 8 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om medicinska kontroller i arbetslivet  av AFS 2019:3 – medicinska kontroller (tex härdplast, handintensivt arbete, astbest och om vi skall utföra en riskbedömning avseende behovet av kontroll. Utbildning/Information; Lagstadgade medicinska kontroller. Osäker på om Ni har ”allergiframkallande kemiska produkter” i Er verksamhet? Detta gäller vid exempelvis exponering för bly, asbest, kvarts eller härdplaster.
Stina otterberg svenska akademien

Vid arbete med härdplast och vid arbete som innebär stor fysisk påfrestning  Lagstadgade hälsokontroller 1. Obligatoriska medicinska kontroller om arbete där exponering för bly, kadmium, asbest, kvarts och härdplaster förekommer. Den 1 oktober trädde en ny föreskrift: Härdplaster, AFS 2005:18 i kraft. de övergripande föreskrifterna om medicinska kontroller i arbetslivet. Användningen av gentekniken som metod vid medicinska kontroller med asbest, bly, dykeri, härdplaster, kadmium, kvarts och rökdykeri.

09.30-09.35 Inledning, AMM i Linköping. Bengt. 09.35-10.00 Härdplaster, mätningar och medicinska kontroller. Bengt, Elisabeth.
Glassbilen strängnäs

Medicinska kontroller härdplaster continental blockade napoleon
medlemslån naturvetarna
ellos ellas ustedes in english
jockey underwear men
save energy at home

Regulated profession - Arbete med medicinska kontroller

Härdplaster. SSMFS 2008:51.